در سه کتاب اول مجموعه مجیک فونیکس کودکان ۲۶ حرف و صدای الفبای انگلیسی را فرا گرفته و موفق به خواندن کلمات و جملات ساده می‌شوند.

هر درس در این کتاب‌ها با یک شعر و تصویر متناظر آن شروع می‌شود تا حرف مورد نظر را معرفی نماید. در صفحه بعد نحوه نگارش آن حرف و در صفحات بعدی تمرین نوشتن آن حرف گنجانده شده است.

صفحات مربوط به آموزش حرف A جهت درک بهتر شیوه آموزش کتاب در اینجا ارائه شده‌اند.

MP-Sample Lesson

Decoding

فراگیری صدای حروف بزرگ
و کوچک به طور هم زمان

Starting Point
محل گذاشتن انگشت اشاره برای شروع

Tracing
فراگیری جهت نگارش
حروف با استفاده از انگشت
اشاره و رنگ انگشتی

Letter
Direction
استفاده از پیکان
برای نشان دادن
جهت حرکت
انگشت اشاره
در رنگ‌آمیزی
حروف

70 24 6696 9821+

شنبه تا چهارشنبه: 9 صبح تا 5 بعد از ظهر

پنجشنبه: 9 صبح تا 2 بعد از ظهر

کپی رایت         © کتاب پاسارگاد. کلیه حقوق محفوظ است.

2020
تلفن:

70 24 6696 9821+

ساعات کاری:

شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 17 - پنجشنبه: 9 تا 14