انتشارات غزال جوان به عنوان نماینده پیرسون_لانگمن در ایران پس از رایزنی با این انتشارات و بررسی‌های کارشناسی، مجموعه Top Notch و Summit را به عنوان کتب آموزشی مخصوص بزرگسالان برگزید و اقدام به بومی‌سازی و چاپ آن در ایران نمود. ویرایش‌های اول، دوم و سوم این مجموعه توسط انتشارات کتاب پاسارگاد قابل عرضه می‌باشد.

Top Notch 3rd Edition Unit Walk-Through

Top Notch FA

Third Edition

Top Notch FB

Third Edition

Top Notch 1A

Third Edition

Top Notch 1B

Third Edition

Top Notch 2A

Third Edition

Top Notch 2B

Third Edition

Top Notch 3A

Third Edition

Top Notch 3B

Third Edition

70 24 6696 9821+ | 70 24 666 98910+

شنبه تا چهارشنبه: 9 صبح تا 5 بعد از ظهر

پنجشنبه: 9 صبح تا 2 بعد از ظهر

کپی رایت         © کتاب پاسارگاد. کلیه حقوق محفوظ است.

2020
تلفن:

70 24 6696 9821+

ساعات کاری:

شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 17 - پنجشنبه: 9 تا 14