یادگیری لذت بخش همراه با خواندن داستان

در کتاب‌های کارامل‌تری طراحی و تصویر‌سازی علاوه بر برانگیختن اشتیاق زبان‌آموزان، فرآیند یادگیری را نیز تقویت می‌کند. 

این مجموعه با زبانی ساده توسط نویسندگان آمریکایی، کانادایی، انگلیسی و استرالیایی نوشته شده و به کتاب‌ها طعم بین المللی می‌دهد. (کتاب خونای حرفه ای می‌دونند که کتاب طعم داره.)

مجموعه کتاب‌های کارامل‌تری در قالب استاندارد Lexile نوشته شده‌اند تا هر کتاب ضمن قرار گرفتن در سطح خود، پیشرفت مستمر را برای کودکان ممکن بسازد.

روال داستان چالشی بوده و ضمن توسعه مهارت‌های فکری کودکان، مهارت‌های زندگی را از طریق آشنایی با شخصیت‌های داستانی مختلف و نحوه عملکرد آن‌ها در شرایط مختلف آموزش می‌دهد.

هر یک از کتاب‌های مجموعه کارامل‌تری به همراه یک کتاب کار ارائه می‌شوند که با کتاب داستان مطابقت کامل و دقیق داشته و فرآیند یادگیری را کامل می‌کند.

جدول‌های زیر سطوح این کتاب‌ها و مهارت‌های آموزش داده شده در هر سطح را نشان می‌دهد.

برای مشاهده کتاب‌ها، روی سطح مورد نظر کلیک کنید:

برای مشاهده کتاب ها روی سطح مورد نظر کلیک کنید
برای مشاهده کتاب ها روی سطح مورد نظر کلیک کنید

The reasons why Caramel Tree Readers have been so successful

Colorful Illustrations
Carefully Graded Levels
High Quality Printing and Binding
Fun and Imaginative Stories
Life Skills
Exciting Themes
Critical Thinking Skills
Real English
carameltree2

Colorful illustrations

carameltree1

Carefully graded levels

carameltree2

High quality printing and binding

carameltree1

Fund and imaginative stories

carameltree2

Life skills

carameltree1

Exciting themes

carameltree2

Critical thinking skills

carameltree1

Real English

66962470 9821+

6662470 98910+

شنبه تا چهارشنبه: 9 صبح تا 5 بعد از ظهر

پنجشنبه: 9 صبح تا 2 بعد از ظهر

کپی رایت         © کتاب پاسارگاد. کلیه حقوق محفوظ است.

2021